อธิการบดี SPU ให้โอวาทและแนวนโยบายการดำเนินงาน คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา ม.ศรีปทุม ชุดใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566 มุ่งทุกคนมีความเป็นผู้นำ

UploadImage
 

อาจารย์สุรศักดิ์ ทรัพย์เพิ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักศึกษา และอาจารย์อาทิตย์ เสาธงใหญ่ ผู้อำนวยการศูนย์กิจกรรมพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ นำคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมด้วย ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ทั้ง 10 คณะ 5 วิทยาลัย เข้าพบ ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี เพื่อเข้ารับฟังโอวาทและแนวนโยบายเกี่ยวกับการดำเนินงาน ในโอกาสที่เข้ารับเลือกเป็นคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษา SPU (ชุดใหม่) อย่างเป็นทางการ ณ ห้องปัทมา อาคาร 1 ชั้น 4 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา

UploadImage
 
โอกาสนี้ ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้ให้คำแนะนำพร้อมชี้แนะแนวทางของการดำเนินงานให้กับ คณะกรรมการบริหาร สโมสรนักศึกษา (ชุดใหม่) ความว่า “สโมสรนักศึกษาฯ จะต้องมีความคิดเห็นร่วมกันโดยจะต้องตกผลึกความคิดเห็นจากเพื่อนๆ เป็นส่วนรวมมิใช่ส่วนตน ความสำเร็จในการทำงานของสโมสรฯ คือ การบริหารองค์กร ถ้าทุกคนเห็นและมีจุดหมายเดียวกันก็จะนำไปสู่ความสำเร็จได้ง่าย และ ความสำเร็จไม่ได้มาจากคนในองค์กรแต่เพียงอย่างเดียวเสมอไป อย่าคิดถึงแค่เป้าหมาย แต่ต้องคิดถึงผลลัพธ์ของมันด้วย ความสำเร็จคือการทำตามเป้าหมายและได้ผลลัพธ์ตามที่ตั้งใจไว้ สโมสรนักศึกษาฯ จะสอนให้ทุกคนมีความเป็นผู้นำ...”

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage