ขอแสดงความยินดี! ม.ศรีปทุม คว้ารางวัล สถาบันที่ส่งเสริมอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน ประจำปี 2566 จาก สป.อว.-ควอท.

UploadImage
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPU) ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณ “ให้เป็นสถาบันที่มีนโยบายส่งเสริมอาจารย์ต้นแบบด้านการสอน ประจำปี 2566” จากสมาคมเครือข่ายการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์และองค์กรระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศ (ควอท.) ร่วมกับ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) และนับเป็นมหาวิทยาลัยเอกชนของประเทศไทย เพียงแห่งเดียวในปี 2566 นี้ ที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับรางวัลประกาศเกียรติคุณฯ โดย ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นผู้แทนอธิการบดี เข้ารับมอบโล่รางวัลประกาศเกียรติคุณ จาก ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในงานการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 18 ประจำปี 2566เรื่อง พลิกโฉมอุดมศึกษาไทย: การเปลี่ยนแปลงที่ไม่หยุดยั้ง (Reinventing Thai Higher Education: ‘Forever’ changes) ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ (สุขุมวิท 11) กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2566

UploadImage