เติมความรู้รุ่นน้อง! รุ่นพี่ วทบ. ม.ศรีปทุม ผนึกกำลังจัดโครงการเตรียมความพร้อมมุ่งสู่ตลาดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจเรือสำราญ

UploadImage
 

นักศึกษาสาขาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ ชั้นปีที่ 3 วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชั้นปีที่ 3 ผนึกกำลังจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ โครงการเตรียมความพร้อมมุ่งสู่ตลาดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจเรือสำราญ ให้กับน้องๆนักศึกษาเรือสำราญ SPU ชั้นปีที่ 1-2 โดยมี ผศ.ดร.อนุพงศ์ อวิรุทธา คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ เป็นประธานเปิดโครงการฯ ในการนี้ได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรคุณภาพที่มีประสบการณ์ในงานบริการมากกว่า 20 ปี จาก CTI Thailand, ตัวแทนบริษัททัวร์, IEO (Agency internship) มาร่วมถ่ายทอดความรู้และแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับหลักการให้บริการที่ดี (Service Mind) ,ตำแหน่งงานและรายได้ของธุรกิจเรือสำราญ และ Internship ต่างประเทศ ณ ห้องเธียรเตอร์ ชั้น 3 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage