ติดปีก DEK ธุรกิจการบิน ม.ศรีปทุม เรียนรู้การแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินบนเครื่องบินกับ Asia Aviation Academy ศูนย์ฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญด้านการบินระดับเอเชีย

UploadImage
 

ผศ.ดร.อนุพงศ์ อวิรุทธา คณบดีวิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วย อาจารย์ภานิดา รักกลิ่น นำทีมนักศึกษาสาขาวิชาธุรกิจการบิน SPU จำนวนกว่า 200 คน เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง ในการเข้ารับการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ กับกิจกรรม “การฝึกปฎิบัติการจำลองแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินบนเครื่องบิน” อาทิ การดับไฟในห้องน้ำ ห้องครัว ที่นั้งและส่วนต่างๆบนเครื่องบิน วิธีการใช้ประตูเครื่องบินในการอบพยผู้โดยสาร และวิธีการรับมือและแก้ปัญหากับเหตุการณ์ความดันกาศในห้องโดยสารเกิดการเปลี่ยนแปลงโดยกระทันหัน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนในรายวิชา ALB327 In-flight Service  ณ ศูนย์ฝึกลูกเรือ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด (Asia Aviation Academy) ศูนย์ฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญด้านการบินระดับเอเชีย เมื่อเร็วๆนื้

คลิปวิดีโอ คลิก 


UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage