พาไป! ส่องการเรียนรู้ BLOCKCHAIN @BITKUB ของ DEK CSI SPU ใน TECH WALK SEASON 3 ครั้งที่ 1

UploadImage
 

ก้าวแรกของการยกระดับความรู้ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรมการเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง โครงการ TECH WALK SEASON 3 ครั้งที่ 1 โดย อาจารย์พิรพัฒน์ จันทร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และผู้ช่วยศาสตราจารย์ มาสวีร์ มาศดิศรโชติ หัวหน้าสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์ นำนักศึกษา IT SPU สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และนวัตกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์ (CSI) เปิดโลกกว้างสำหรับการเรียนรู้ด้านไอที เพื่อสร้างประสบการณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียนที่มีมากกว่าในตำรา “Make It Your Way” ด้วยการเข้าศึกษาดูงานภาคอุตสาหกรรม เกี่ยวกับ BLOCKCHAIN  โดยมีคุณอ๊อฟ-ภาสกร ปานนอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิทคับ บล็อคเชน เทคโนโลยี จำกัด ให้เกียรติถ่ายทอดความรู้ เกี่ยวกับการสร้างแนวทางในสายอาชีพ Full Stack Developer แบบจัดเต็มแก่นักศึกษา ณ บริษัท บิทคับ โฮลดิ้งส์ จำกัด แคปปิตอล กรุ๊ป อาคาร เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 2 คลองเตย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage