ศูนย์สหกิจศึกษาฯ ม.ศรีปทุม จัดปฐมนิเทศนักศึกษาสหกิจศึกษา รุ่นที่ 41 "สุขไม่สุก เตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานอย่างมีความสุข"

UploadImage
 

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย อาจารย์สำรวย เหลือล้น ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ได้จัดกิจกรรมการปฐมนิเทศสหกิจศึกษา รุ่นที่ 41  ผ่านรูปแบบออนไลน์ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับนักศึกษาสหกิจศึกษา SPU ก่อนไปปฏิบัติงานกับบริษัทชั้นนำ ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวให้โอวาทและคำแนะนำต่างๆแก่นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาในครั้งนี้ จากนั้นได้มีการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “สุขไม่สุก เตรียมความพร้อมเพื่อการทำงานอย่างมีความสุข” โดยวิทยากร คุณวรวุฒิ  ชุณหพงษ์ กรรมการผู้จัดการบริษัท เวอร์นิตี้ จำกัด มาถ่ายทอดความรู้และแนะนำการปฏิบัติตัวในการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาอย่างมีความสุข พร้อมทั้งชี้แนะแนวทางการสร้างประสบการณ์ทำงาน วิธีคิดในการทำงานเชิงบวกและสร้างสรรค์ ซึ่งมีนักศึกษาให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษาในปีนี้กว่า 1,792 คน เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage