งดการนำลูกโป่งและบอลลูนทุกชนิด เข้ามาภายในบริเวณมหาวิทยาลัย

UploadImage
 

          มหาวิทยาลัยศรีปทุม งดการนำลูกโป่งและบอลลูนทุกชนิด เข้ามาภายในบริเวณมหาวิทยาลัย เพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุกับเสาไฟฟ้าแรงสูง