DEK Digital Marketing SPU เรียนรู้อสังหาริมทรัพย์ กับผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน)

UploadImage
 

อาจารย์ สุเมธ สันติกุล หัวหน้าสาขาวิชาการตลาดดิจิทัล คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรมการเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง กับโครงการ The Next Real OF Digital Marketing โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงในวงการอสังหาริมทรัพย์ คุณณัฐพล สืบอ่ำ รองผู้อำนวยการ สายงานสื่อสารการตลาด บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) มาถ่ายทอดความรู้และกลเม็ดเคล็ดลับต่างๆพร้อมให้คำแนะนำและเสนอไอเดียใหม่ๆเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ พร้อมให้โจทย์ Digital Marketing กับนักศึกษาได้เรียนรู้และลงมือฝึกปฎิบัติจริง เพื่อให้เกิดความเข้าใจเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์มากยิ่งขึ้น ณ ห้องออดิทรอเรียม 1 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.บางเขน เมื่อเร็วๆนี้

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage