คณะบัญชี SPU จัดพิธีไหว้ครู ฝากตัวเป็นศิษย์ ประจำปีการศึกษา 2565

UploadImage
 

ผศ.ดร.ฐิตาภรณ์ สินจรูญศักดิ์ คณบดีคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธานในพิธีไหว้ครู และ ฝากตัวเป็นศิษย์ คณะบัญชี ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะบัญชี เข้าร่วมในพิธี เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาและน้อมรำลึกถึงพระคุณครู อีกทั้งเป็นการสืบสานประเพณีไหว้ครูอันดีงามของไทย นอกจากนี้ภายในงานยังได้มีพิธีมอบรางวัล เกียรติบัตรเรียนดี กิจกรรมเด่น ประจำปีการศึกษา 2565 แก่นักศึกษาคณะบัญชี  ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2565 ที่ผ่านมา

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage