ตอกย้ำศักยภาพด้าน MICE ม.ศรีปทุม รับมอบ Certificate เป็นเจ้าภาพร่วมจัดประชุม APEC Voices of the Future 2022, Thailand อย่างเป็นทางการ

UploadImage
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPU) จัดงาน Certificate Presentation Ceremony for Sripatum University as the Co-host of APEC Voices of the Future 2022, Thailand โดยมี ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้ารับมอบ Certificate จาก Mr. James Soh – CEO, APEC Voices of the Future Secretariat คณะผู้แทน APEC Voices Secretariat สิงคโปร์ เพื่อเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดการประชุม APEC Voices of the Future 2022, Thailand อย่างเป็นทางการ ณ EXHIBITION HALL ชั้น 1 โซน A อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา ซึ่งมหาวิทยาลัยศรีปทุม มีความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในความร่วมมือเพื่อการจัดงาน “APEC Voices of the Future 2022 Thailand”

UploadImage
 
นอกจากนี้ภายในงาน อาจารย์เปรมจิต เสาวคนธ์ รองอธิการบดี (ประธานจัดงาน) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร SPU ได้ให้การต้อนรับ Mr. James Soh – CEO, APEC Voices of the Future Secretariat, Mr. Aileel Yap – Director, APEC Voices of the Future Secretariat คณะผู้แทน APEC Voices Secretariat สิงคโปร์ และ Mr. Chutchaval Thanvarachon, Mr. Bancha Chantrathai, Mr.Wipoo Palikomo, Mr. Sahanon Pramuanchok, Mr. Bunyawat Deerojanawong, Ms. Piriyaporn Singhapun ,Mr.Natachol  Annavadhana คณะทำงาน VOTF ของไทย APEC เพื่อเข้าตรวจความพร้อม SPU Campus Tour และรับชมการแสดง พร้อมรับมอบของที่ระลึก ซึ่งมหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอขอบคุณ คณะกรรมการ APEC Voices of The Future ที่ให้ความไว้วางใจมหาวิทยาลัย เข้าเป็นเจ้าภาพร่วมจัดประชุม APEC Voices of the Future 2022 Thailand ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพเร็วๆนี้

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage