ม.ศรีปทุม ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ

UploadImage
 

เนื่องในวันคล้ายวันเกิดอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในวันที่ 14 กันยายน 2565

ซึ่งในปีนี้อธิการบดีมีเจตนารมณ์ทำบุญการไถ่ชีวิตโค-กระบือ จึงขอเชิญชวนท่านผู้มีจิตศรัทธา ผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ทุกท่าน
ร่วมทำบุญตามแต่ศรัทธา โดยการทำพิธีไถ่ชีวิตโค-กระบือ ในปีนี้จะดำเนินการ ในวันที่ 14 กันยายน 2565  
ณ ศาลาสมเด็จพระมหาวีรวงศ์ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิทหาร บางเขน เวลา 10.00 น.

หน่วยงาน และคณะ ร่วมทำบุญได้ที่ คุณเข็มพร  สุรชานุวัตรกุล
ศูนย์หนังสือ มหาวิทยาลัยศรีปทุม อาคาร 9 ชั้น 1  โทร.1112 , 2236
ภายในวันที่ 13 กันยายน 2565