SPU ขอเชิญชวนน้องๆ มัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา ทุกระดับ ส่งทีมเข้าร่วมแข่งขัน รถวิ่งตามเส้นเจ้าความเร็ว Line Tracking Robot Contest 2022

UploadImage
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ขอเชิญชวน อาจารย์ น้องๆนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา ทุกระดับ
ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันรถวิ่งตามเส้นเจ้าความเร็ว
กิจกรรมโครงการ Line Tracking Robot Contest 2022

ก้าวแรก..สู่การเป็น
นักประดิษฐ์หุ่นยนต์อัจฉริยะ ในระดับมัธยมศึกษาและอาชีวศึกษา
เข้าร่วมแข่งขัน รถวิ่งตามเส้น เจ้าความเร็วแบบอัตโนมัติ ปี 2565
ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศ พร้อมทุนการศึกษา
เวลา 08.00-17.00 น.  ระหว่างวันที่ 27-28 กรกฎาคม 2565
ณ บัวหลวงแกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร 1 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)

การสมัครแข่งขัน
กรอกใบสมัครได้ที่ https://forms.gle/STNnbYQnzYjDobp66
หรือสแกน QR CODE หมดเขตรับสมัคร 20 สิงหาคม 2565

รายละเอียด คลิก ไฟล์แนบ

UploadImage