ม.ศรีปทุม มอบประกาศนียบัตร ผู้ผ่านมาตรฐานการฝึกอบรม หลักสูตร STCW รุ่นที่ 6

UploadImage
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรการอบรมเชิงปฎิบัติการ หลักสูตรความรู้พื้นฐานคนประจำเรือ Standard of Certification and Watchkeeping (STCW) รุ่นที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2564 ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กวินเกียรติ นนท์พละ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมมอบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาที่จบหลักสูตร (STCW) ทั้ง 119 คน  เมื่อวันอังคารที่ 2 สิงหาคม  2565  ณ ห้อง Theater ชั้น 3 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 

UploadImage

 

ดร.นครินทร์ ทั่งทอง หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า “สาขาวิชาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้มีความมุ่งเน้นให้บริการด้านการเรียนการสอนอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยอยู่เสมอ ซึ่งการอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรความรู้พื้นฐานคนประจำเรือ Standard of Certification and Watchkeeping (STCW)  เป็นกิจกรรมที่ทางคณะได้จัดขึ้นทุกปี นักศึกษาจะได้ลงพื้นที่ เพื่อฝึกอบรมครอบคลุมในทุกหลักสูตร ประกอบไปด้วย หลักสูตรดำรงชีพในทะเล (PST) , หลักสูตรการปฐมพยายบาล เบื้องต้น (EFA) ,หลักสูตรความปลอดภัยของบุคคลและความรับผิดชอบต่อสังคม (PSSR) ,หลักสูตรการป้องกันการดับไฟ (FPFF) ,หลักสูตรพื้นฐานการรักษาความปลอดภัยในเรือ (SSA) ,หลักสูตรเจ้าหน้าที่รักษาความ ปลอดภัยประจำเรือ (DSD) , หลักสูตรการจัดการกลุ่มคนโดยสาร (Crowd Management) และหลักสูตรการ จัดการภาวะวิกฤตและพฤติกรรมมนุษย์ (Crisis Management) โดยในทุกๆ กิจกรรมในครั้งนี้ จะช่วยพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาให้มีความพร้อม ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ก่อนที่จะเข้าสู่สนามการปฏิบัติงานจริงในอนาคตข้างหน้า”

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้เปิดหลักสูตรการเรียนการสอน ในสาขาการจัดการบริการธุรกิจเรือสำราญ เพื่อผลิตบุคลากรป้อนสู่อุตสาหกรรมเรือสำราญ ซึ่งมีแนวโน้มการเติบโตสูงขึ้นหลังการระบาดของไวรัสโควิด-19 ที่หลายประเทศเริ่มเปิดรับนักท่องเที่ยวอีกครั้ง ซึ่งบัณฑิตจากสาขาวิชาการจัดการเรือสำราญ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เกือบ 100% ได้รับการตอบรับเข้าทำงานกับบริษัท เรือสำราญชื่อดัง เช่น Princess Cruise , Dream Cruise หลังจบการศึกษาทันที สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการบุคลากรเพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในปัจจุบันและอนาคต


UploadImage
 
UploadImage

UploadImage