คณะบริหารธุรกิจ ม.ศรีปทุม จัดกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ Welcome Freshy : SBS Spirit

UploadImage
 

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดงานกิจกรรม Welcome Freshy : SBS Spirit สานสัมพันธ์น้องพี่ ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี ผศ.ดร.รวิภา อัครจินดานนท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน ณ ศูนย์กีฬาในร่ม ชั้น 12 อาคาร 9 และ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมา เพื่อแสดงความยินดีและต้อนรับน้องใหม่คณะบริหารธุรกิจ(SBS) ตลอดจนเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาใหม่และนักศึกษาปัจจุบัน ด้วยกิจกรรมรับน้องสร้างสรรค์ ต่างๆ  อาทิ กิจกรรมมอบตัวเป็นศิษย์และผูกข้อมือรับขวัญน้องใหม่ กิจกรรม SBS Spirit  กิจกรรมสันทนาการกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ กิจกรรมประกวดทูต USR และกิจกรรมพบปะสโมสรนักศึกษา ปิดท้ายด้วย Mini Concert บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น ความสุขสนุกสนานกันถ้วนหน้า

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage