มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดประชุม APEC VOICES OF THE FUTURE 2022

UploadImage
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPU)  จัดพิธีรับมอบประกาศนียบัตรแต่งตั้งอย่างเป็นทางการ
ในการเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดประชุม APEC VOICES OF THE FUTURE 2022
เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ EXHIBITION HALL ชั้น 1 โซน A อาคาร 11
มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)

UploadImage