อธิการบดี ม.ศรีปทุม ยินดีตัอนรับ DEK65 ทุกคน สู่รั้ว “มหาวิทยาลัยศรีปทุม”

UploadImage
 

ยินดีต้อนรับ #DEK65 ทุกคน สู่รั้ว " มหาวิทยาลัยศรีปทุม "

"การก้าวออกมาจากความเป็นเด็กมัธยม สู่การเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยนั้น ทุกคนจะต้องเจอเรื่องราวใหม่ๆ จะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นรอบตัว ไม่ว่าจะเป็น รูปแบบการเรียน ความเป็นอยู่ การใช้ชีวิตประจำวัน

บางคนจะต้องมาอาศัยอยู่ตามลำพัง มีความอิสระที่เพิ่มมากขึ้น สิ่งเหล่านี้มาพร้อมกับความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ ที่เรียกว่าหน้าที่ ซึ่งหน้าที่ในที่นี้คือคว้าปริญญามาให้สำเร็จ สิ่งนี้เป็นใบเบิกทางที่จะพาให้นักศึกษาก้าวขึ้นไปสู่ความสำเร็จในขั้นต่อไปคือหน้าที่การงาน”

WE BELIEVE IN YOU”  เพราะเราเชื่อมั่นในศักยภาพนักศึกษาทุกคน

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน
อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม