บัณฑิตทุนวิทยาลัยพี่โรงเรียนน้อง SPU’60 มอบพวงมาลัย แสดงกตัญญูกตเวทิตา อธิการบดี ม.ศรีปทุม หลังสำเร็จการศึกษา

UploadImage
 

บัณฑิตนักศึกษาทุนวิทยาลัยพี่โรงเรียนน้อง’60 SPU จำนวน 13 คน เข้าพบ ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เพื่อมอบพวงมาลัยดอกไม้แสดงความขอบคุณและกตัญญูกตเวทิตาต่อท่านอธิการบดี ที่ได้สนับสนุนทุนการศึกษา เนื่องในโอกาสที่สำเร็จการศึกษาและเข้ารับปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2563 และ ภาคการศึกษาที่ 1/2564 รุ่นที่ 50 ในการนี้ ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้กล่าวขอบคุณและให้โอวาทแก่บัณฑิตนักศึกษาทุนฯ ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อเร็วๆนี้

UploadImage

ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้มอบทุนการศึกษา ทุนวิทยาลัยพี่โรงเรียนน้อง ปีละ 40 ทุน และสนับสนุนทุนการศึกษา ทุน100% ค่าหน่วยกิตตลอดหลักสูตร สำหรับนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก โดยทุนนี้ท่านอธิการบดีได้ทำการสนับสนุนให้กับนักเรียนในโรงเรียนต่างๆจากทั่วประเทศมาเป็นระยะเวลากว่า 10 ปี โดยได้ผลิตบัณฑิตนักศึกษาทุน และสำเร็จการศึกษาออกไปแล้วไม่ต่ำกว่า 400 คน

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage