ม.ศรีปทุม ร่วมยินดี “จันทอน CEO ปิโตรเลียม เทรดดิ้ง ลาว” เข้ารับปริญญาเอก หลักสูตรบริธุรกิจดุษฎีบัณฑิต

UploadImage
 

ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม และคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับ นายจันทอน สิดทิไซ ประธานบริษัท ปิโตรเลียม เทรดดิ้ง ลาว จำกัด (มหาชน) เนื่องในโอกาสที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต โปรแกรมการจัดการเชิงกลยุทธ์ วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ ในพิธีประสาทปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2563 และ 1/2564 ณ ห้องบัวหลวงแกรนด์รูม ชั้น 5 อาคาร ดร.สุข พุคยาภรณ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม. เมื่อเร็วๆ นี้

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage