นศ.ป.โท บัญชี SPU เรียนกับตัวจริง “มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 450, 570 และ610”

UploadImage
 

หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดการบรรยายพิเศษ ตามโครงการเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง หัวข้อ “มาตรฐานการสอบบัญชี รหัส 450, 570 และ610” โดยมี ดร.สุพจน์ สิงห์เสน่ห์ ประธานกรรมการ บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) และเลขาธิการ สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้เกียรติเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษาปริญญาโทบัญชี SPU ผ่านรูปแบบ Online และ Offline ณ ห้องเรียน อาคาร 11 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อเร็วๆนี้
 
UploadImage

UploadImage

UploadImage