เรียนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย ด้วยโครงการ Smile Engineer

UploadImage
 

UploadImage
เรียนเรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย ด้วยโครงการ Smile Engineer
น้องๆ ทราบหรือไม่ว่า ที่คณะ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุมของเรา มีโครงการดีๆ ที่ชื่อว่า Smile Engineer โดย โครงการนี้จะเปิดโอกาสให้ทั้งนักศึกษา ผู้ปกครอง และทีมอาจารย์ที่ปรึกษาได้มีพื้นที่แลกเปลี่ยนและใกล้ชิดกันมากขึ้น

 

ใครที่เคยผ่านการเรียน ที่คณะวิศวะ ฯ ชั้นปีแรกๆ มาก่อนคงพอทราบความรู้สึกดี กับการที่ต้องปรับตัว สร้างความคุ้นเคยกับสิ่งแวดล้อมใหม่ กับเนื้อหาบทเรียนใหม่ๆ ที่เต็มไปด้วยความท้าทาย

 

ทางคณะวิศวะฯ ของเราจึงได้จัดทำโครงการ Smile Engineer ขึ้น เพื่อดูแลให้คำปรึกษานักศึกษาอย่างใกล้ชิด ทั้งในเรื่องเนื้อหาวิชาการเรียน เรื่องระบบระเบียนการเรียนในมหาวิทยาลัย รวมถึงเรื่องอื่นๆ ที่นักศึกษาต้องการขอคำปรึกษา ไม่เพียงเท่านี้ ยังจัดให้มีการพบปะระหว่างผู้ปกครองกับทางคณะในช่วงเริ่มต้นของปีการศึกษาเพื่อให้ผู้ปกครองได้เข้าใจแนวทางการเรียน และอนาคตที่คาดหวังได้

และนี่เป็นส่วนหนึ่งของความในใจ ที่น้องๆ ที่ผ่านโครงการเหล่านี้มาอยากจะร่วมแบ่งปัน กับน้องๆ ที่กำลัง จะตัดสินใจเดินเข้ามาอยู่เป็นครอบครัววิศวะฯ ม.ศรีปทุม เดียวกับเรา