บทความวิจัยดีเด่นในการประชุมวิชาการระดับชาติ (IE Network 2022) วิศวฯ ม.ศรีปทุม สร้างจริงใช้งานได้ดีสู่ต้นแบบมาตรฐานปรับปรุงห้องผ่าตัดเป็นความดันลบ

UploadImage
 

งานออกแบบทางวิศวกรรม “ห้องผ่าตัดเป็นความดันลบ” สร้างจริงใช้งานได้ดี ถูกนำไปเป็นต้นแบบมาตรฐานปรับปรุงห้องผ่าตัดฯ กรมการแพทย์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ ด้วยการออกแบบห้องผ่าตัดเป็นความดันลบ ในปัจจุบันประเทศไทยกำลังเผชิญกับวิกฤตการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID -19 ระลอกใหม่ที่หนักหน่วง ทำให้ระบบสาธารณสุขของไทยกำลังเผชิญกับปัญหา การขาดแคลนทรัพยากรและบุคลากรในการทำงานอย่างยิ่ง และทาง วิศวะ ม.ศรีปทุม เองขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนทำงานของเหล่าคณะแพทย์ไทย ผ่านนวัตกรรมผลงานการออกแบบและปรับปรุงห้องผ่าตัดความดันลบ (Modified Negative Pressure Operating Room) โดยผลงานที่ได้คิดค้นขึ้นในครั้งนี้ ได้ถูกนำไปต่อยอดทำต้นแบบ ห้องผ่าตัดความดันลบ ที่ โรงพยาบาลเด็ก และ โรงพยาบาลสายบุรี รวมถึงได้ถูกพัฒนาจนกลายเป็นแบบมาตรฐานของกรมการแพทย์เพื่อใช้สำหรับโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ ซึ่งผลงานการคิดค้นครั้งนี้สามารถช่วยปรับปรุงระบบห้องผ่าตัดเดิมให้มีระบบการทำงานเป็นห้องผ่าตัดความดันลบที่มีค่าใช้จ่ายประหยัด และเหมาะกับการนำไปใช้ในสถานณการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคล่องตัวสูง

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอส่งแรงใจสนับสนุนทีมแพทย์และ บุคลากรทางการแพทย์ รวมถึงเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่กำลังทำงานอย่างเร่งด่วนเผื่อคลี่คลายสถานการณ์ให้กลับมาดีขึ้นโดยเร็ววัน เราพร้อมจะอยู่เคียงข้างและสู่ไปด้วยกันกับทุกๆ คน ให้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์ครั้งนี้ไปได้ด้วยดี

UploadImage

UploadImage

UploadImage