ประชาสัมพันธ์ : กำหนดการพิธีประสาทปริญญาบัตร และพิธีฝึกซ้อม สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2563 และ ภาคการศึกษา 1/2564

UploadImage
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม กำหนดพิธีประสาทปริญญาบัตร และพิธีฝึกซ้อม
สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 และ ภาคการศึกษาที่ 1/2564
ในวันที่ 19 – 21 พฤษภาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)

คลิกเว็บไซต์ พิธีประสาทปริญญาบัตร 
https://www.spu.ac.th/bachelor/


ช่องทางการติดต่อ

1.การเช่า – คืน ชุดครุย  หมายเลขโทรศัพท์ 09–9276-4974 , 08-7610-8888
2.การจองภาพถ่าย (ฝ่ายสิทธิประโยชน์) หมายเลขโทรศัพท์ 02-579-1111 ต่อ 1145กำหนดการ พิธีฝึกซ้อม และพิธีประสาทปริญญา

UploadImage

UploadImage

UploadImage