SPU: แจ้งความจำนงเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร ผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา(กทม.) เริ่ม 20 ก.พ. – 20 มี.ค. 2565

UploadImage
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษา (กทม.)
ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2563 และ ผู้ที่สำเร็จการศึกษา ปีการศึกษา 2564 (ภาค 1)

แจ้งความจำนง เพื่อเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2563
ได้ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์  - 20 มีนาคม 2565 โดยสแกน QR CODE เพื่อลงทะเบียน​เข้าร่วมพิธี
สแกน QR CODE เพื่อลงทะเบียน ตามเอกสารประชาสัมพันธ์
หรือ http://staffscms.spu.ac.th/graduate/graduatemain.cfm

** กรณีนักศึกษา​ที่ไม่ประสงค์​จะเข้าร่วมพิธีประสาทปริญญา​บัตร นักศึกษา​ต้องสแกน QR CODE เพื่อแจ้งไม่ประสงค์​เข้าร่วมพิธี

โดย มหาวิทยาลัยศรีปทุม กำหนดจัดพิธีประสาทปริญญา แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา (กทม.) มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2563 ในระหว่างวันที่  20 – 22 พฤษภาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)
*** สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติม สำนักงานทะเบียน โทร. 0 2579 1111 ต่อ 1026 และ 1362
Line ID : @regis_spu
 

 UploadImage