ขอขอบคุณ! อาจารย์กุศล สังขนันท์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านกฎหมาย SPU มอบอาหารว่าง สนับสนุนศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 มหาวิทยาลัยศรีปทุม

UploadImage
 

 (26 ม.ค.65) มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอขอบคุณ อาจารย์กุศล สังขนันท์ ผู้ช่วยอธิการบดีด้านกฎหมาย และผู้ช่วยอธิการบดีด้านการบริการวิชาการ SPU มอบอาหารว่าง จำนวน 100 ชิ้น โดยมอบหมายให้ อาจารย์วิชชุดา ยิ้มรุ่งเรือง ผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมาย เป็นผู้แทนส่งมอบอาหารว่าง เพื่อสนับสนุนให้กับบุคลากรทางการแพทย์ และอาสาสมัครศูนย์ฉีดวัคซีนมหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ กทม. ที่มาปฎิบัติงานให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยศรีปทุม
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอขอบพระคุณ ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้ทุกคนได้รับวัคซีน และอนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้