ขอขอบคุณ! คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี) มอบอาหารเช้าและผลไม้ สนับสนุนศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 มหาวิทยาลัยศรีปทุม

UploadImage
 

(24 ม.ค. 65) คณะนิติศาสตร์ หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต (ปริญญาตรี) มอบอาหารเช้า และผลไม้ (ส้ม 30 กิโลกรัม) เพื่อสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์และอาสาสมัคร  ที่มาให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แก่นักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษา และขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ทุกท่านได้มีแรงกายแรงใจในการปฎิบัติงานสู้ภัยโควิด-19 โดยมี บุคลากรทางการแพทย์ และอาสาสมัครศูนย์ฉีดวัคซีนฯ เป็นผู้รับมอบ ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนมหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ กทม.
มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอขอบพระคุณ ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนให้ทุกคนได้รับวัคซีน และอนุโมทนาบุญมา ณ โอกาสนี้