ห้ามพลาด! IT SPU ชวนฟัง Talk Tech “ก้าวสู่ยุค Metaverse โลกใบใหม่ ที่ใกล้ตัว”

UploadImage
 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมมือกับ คณะบัญชี และศิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ชวนฟัง Tech Talk
หัวข้อ “ก้าวสู่ยุค Mataverse โลกใบใหม่ ที่ใกล้ตัว"
 
โดย คุณนิรันดร์ ประวิทย์ธนา
Chief Excutive Officer(CEO) of Ava Advisory Group
 
วันจันทร์ที่ 24 มกราคม 2565
เวลา 15.30 - 17.00 น.
ผ่าน Zoom Online
https://zoom.us/j/97413485430
Meeting ID: 974 1348 5430