ขอขอบคุณ! คุณชาลี และ ผศ.ดร.วราภรณ์ ไทยมา มอบเครื่องดื่ม สนับสนุนศูนย์ฉีดวัคซีนมหาวิทยาลัยศรีปทุม

UploadImage
 

(21 ม.ค. 65) มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอขอบคุณ คุณชาลี และ ผศ.ดร.วราภรณ์ ไทยมา ส่งมอบ น้ำส้มคั้นสด จำนวน 100 ขวด สนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์และอาสาสมัคร ที่มาปฎิบัติงานให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 แก่ นักศึกษาและบุคลากร โดยมี อาจารย์ภาคภูมิ อรรถกรศิริโพธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์ฉีดวัคซีนฯ เป็นผู้รับมอบ ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนมหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ กทม.

UploadImage