ด้วยความห่วงใย! ม.ศรีปทุม จัดฉีดวัคซีน PZ เข็มที่ 3 นักศึกษาและบุคลากร SPU

UploadImage
 

(18 ม.ค.65) เริ่มแล้ว สำหรับการ Booster Pfizer เข็มที่ 3  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอขอบคุณ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ที่ได้จัดสรร Pfizer vaccine เพื่อจัดฉีดวัคซีน COVID-19 Booster Pfizer เข็มที่ 3 ให้แก่นักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยศรีปทุม ระหว่างวันที่ 18 – 27 มกราคม 2565 โดยมี ทีมแพทย์พยาบาลจากโรงพยาบาลตากสิน เจ้าหน้าที่ระบบเวชระเบียนจากธนาคารกรุงไทย และทีมอาสาสมัคร SPU คอยให้บริการแก่นักศึกษาและบุคลากร SPU ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด – 19 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ (TBC) บางเขน กรุงเทพมหานคร ซึ่งจากสถิติข้อมูลนักศึกษา SPU ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ไปแล้วเป็นจำนวนกว่า 83 %

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage