ประชาสัมพันธ์ สำหรับนักศึกษา SPU มาตรการเข้าเรียน ONSITE มหาวิทยาลัยศรีปทุม

UploadImage
 

มาตรการเข้าเรียน ONSITE มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนสำหรับนักศึกษา เข้าเรียน ONSITE ภายในมหาวิทยาลัยศรีปทุม 


1.เช็คอินไทยชนะ ก่อนขึ้นอาคารเรียนทุกครั้ง
2.แสดงผลการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม + ผลการตรวจ ATK ไม่เกิน 7 วัน ใน SPU Health Pass ระบบ Line SCMS ต่ออาจารย์ประจำวิชา ก่อนเข้าเรียน
3.หากไม่ได้รับการตรวจ ATK ที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม ที่จัดตรวจทุกวันอังคารและวันพฤหัสบดี ต้องส่งผลการตรวจ ด้วยตนเองให้อาจารย์ที่ปรึกษาบันทึกลงระบบ SCMS Student ล่วงหน้า 1 วัน
4.นักศึกษาที่ไม่มีผลตามที่ระบุในข้อ 2 ให้เรียนผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น