ประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขยายเวลาลงทะเบียนล่าช้า และการยกเว้นค่าปรับ ภาคการศึกษาที่ 2/2564

UploadImage
 

เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนทางเศรษฐกิจให้กับนักศึกษาและผู้ปกครอง
มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน  เห็นควรขยายเวลาลงทะเบียนล่าช้า สำหรับนักศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2564 โดยยกเว้นค่าปรับการลงทะเบียนล่าช้า  จนถึงวันที่ 23 มกราคม 2565

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ สำนักงานคลัง
https://liff.line.me/1645278921-kWRPP32q/?accountId=spufinance