ชวนฟัง! "เพิ่มมูลค่านักบัญชีพร้อมก้าวทันกระแสโลกในอนาคต"สดทาง Facebook Live เพจ คณะบัญชี ม.ศรีปทุม

UploadImage
 

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน 
ขอเชิญชวนนักศึกษาและผู้สนใจทุกท่าน เข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษ 
หัวข้อ "เพิ่มมูลค่านักบัญชีพร้อมก้าวทันกระแสโลกในอนาคต"

โดย วิทยากร
ดร.ชลิต ผลอินทร์หอม 
- กรรมการบริษัท เดอะ ไดนามิค โค้ชชิ่ง จำกัด
ร้อยโทวรวุฒิ ตั้งประดิษฐ
- อุปนายกคนที่ 1 สมาคมผู้สอบบัญชีภาษีอากรแห่งประเทศไทย
- TA, CPA, ASEAN CPA, IACP, VFA, THA
อาจารย์สรวิชญ์ แหนไส อาจารย์คณะบัญชี SPU

วันเสาร์ที่ 22 มกราคม 2565 เวลา 19.00-20.00 น.
ทาง FB เพจ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

UploadImage