โควิดมันน่ากลัว แต่การท่องเที่ยวจะไม่มีวันตาย สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์

UploadImage
 

ช่วงเวลานี้คงไม่มีประเด็นใดที่คนสนใจได้มากเท่ากับการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ องค์การอนามัยโลก (WHO) ยกระดับให้เป็น “ภาวะการระบาดใหญ่ทั่วโลก (Pandemic)” ไปเป็นที่เรียบร้อย นำมาซึ่งความเสียหายในทุกๆ ด้าน และการระบาดนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อไหร่ก็ยังไม่สามารถหาข้อสรุปได้ ภาคธุรกิจต่างๆ นั้นต่างได้รับผลกระทบไปตามๆ กัน โดยเฉพาะภาคธุรกิจการท่องเที่ยวที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักหนา  ไม่ว่าจะเป็น ผู้ประกอบการการท่องเที่ยว บริษัททัวร์ โรงแรมที่พัก ร้านอาหาร การขนส่งทุกรูปแบบ รวมถึงร้านขายสินค้าที่ระลึก ธุรกิจเหล่านี้ล้วนต้องปรับตัวให้อยู่รอด และรอวันสถานการณ์คลี่คลาย ให้เศรษฐกิจการท่องเที่ยวกลับมาคึกคักอีกครั้ง

อาจารย์กฤศนพัชญ์ บุญช่วย อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดเผยว่า “แม้ปัจจุบันทั่วโลกจะเจอวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 (COVID-19) แต่เหนือสิ่งอื่นใด “การท่องเที่ยวจะไม่มีวันตาย” เพียงแค่รอเวลาให้โรคนี้หาทางรักษาได้ก็เท่านั้น หากทุกคนได้ติดตามข่าวสารในโลก Social Media จะเห็นได้ว่าผู้คนส่วนใหญ่ที่ต้องกักตัวอยู่ในบ้าน ต่างเริ่มมีอาการจำเจ อึดอัด จนต้องโพสต์ภาพสถานที่ท่องเที่ยวเก่าๆ ในพื้นที่ส่วนตัวผ่าน Platform ต่าง ๆ นั่นคือการแสดงออกให้เห็นว่า การท่องเที่ยวจะไม่มีวันตาย ไม่มีวันหายไปจากสารระบบโลกเราได้ เมื่อสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายขึ้น สิ่งที่จะตามมาคือคลื่นนักท่องเที่ยวคนไทยจะออกเดินทาง เริ่มจากสถานที่ใกล้ๆ ไปจนถึงนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ จะหลั่งไหลเข้ามาในประเทศของเราอย่างมหาศาล เช่นเดียวกัน สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์ ที่มีความมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตให้มีความพร้อมในการเข้าสู่วิชาชีพด้านการท่องเที่ยว เพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจไมซ์ สายอาชีพนี้ยังคงเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในอนาคตอย่างแน่นอน

UploadImage

โดยสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์ วิทยาลัยการท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยศรีปทุมของเรา มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพพร้อมสู่ตลาดแรงงาน โดยนักศึกษาจะได้รับการพัฒนาและฝึกฝนในรูปแบบที่พร้อมสรรพ โดยเป็นการบูรณาการวิชาการด้านศิลปศาสตร์และการจัดการเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงความสามารถ ทั้งทางทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์การแก้ปัญหาและด้านอื่นๆ นอกจากการเรียนการสอนภาคทฤษฎีแล้ว นักศึกษาจะมีโอกาสฝึกฝนเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์นอกห้องเรียน โดยได้ฝึกปฏิบัติการจัดตั้งบริษัทนำเที่ยวจำลอง เก็บเส้นทางท่องเที่ยวทั้งภายในและต่างประเทศ ทำให้นักศึกษาของเรามีความพร้อมรอบด้าน สามารถไปทำงานได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น 

UploadImage

พนักงานประสานงานทัวร์ มัคคุเทศก์ ผู้นำเที่ยวต่างประเทศ นักพัฒนาการท่องเที่ยว นักส่งเสริมการท่องเที่ยว นักวิชาการท่องเที่ยว และอาชีพอื่นๆ อีกมากมายที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ” สุดท้ายแล้ว โควิดมันอาจจะน่ากลัว แต่มันไม่ได้ทำให้คนต้องการเดินทางหรือท่องเที่ยวน้อยลงเลย เพียงแค่จุดหมายปลายทางและประสบการณ์ในการท่องเที่ยวจะเปลี่ยนไป ความมีสติต่อสิ่งต่างๆ รอบๆ ตัวโดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับความสะอาดและสุขอนามัยจะต้องให้ความสำคัญมาเป็นอันดับแรก คนจะให้ความสนใจต่อประสบการณ์ในการเดินทางมากขึ้น ซึ่งบรรดาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการเดินทางและท่องเที่ยวก็คงจะต้องปรับตัวกันต่อไป ธุรกิจการท่องเที่ยวจะยังคงเป็นธุรกิจที่ทำรายได้ให้ประเทศเราเป็นอันดับ 1 ด้วยเสน่ห์ของสถานที่ท่องเที่ยวรวมไปถึงการให้บริการของคนไทยนั่นเอง

น้องๆที่สนใจอยากที่จะมาเรียน ​สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์  สาขาเรามุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความพร้อมในการเข้าสู่วิชาชีพด้านการท่องเที่ยวเพื่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและธุรกิจไมซ์  ซึ่งนักศึกษาจะได้รับการพัฒนาและฝึกฝนในรูปแบบที่พร้อมสรรพ โดยเป็นการบูรณาการวิชาการด้านศิลปศาสตร์และการจัดการเข้าไว้ด้วยกัน เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสแสดงความสามารถทั้งทางทักษะด้านการคิด วิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์การแก้ปัญหาและด้านอื่นๆ ซึ่งจะส่งผลให้นักศึกษาประสบความสำเร็จในวิชาชีพด้านการท่องเที่ยว นอกจากการเรียน การสอนภาคทฤษฎีแล้วนักศึกษาจะมีโอกาสฝึกฝนเพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ อยากเชิญชวนน้องๆที่มีใจรักการบริการ และมีความชื่นชอบในการท่องเที่ยว เข้ามาเป็นครอบครัวการจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กันนะครับ

UploadImage

UploadImage