คณะบัญชี SPU ถ่ายทอดความรู้ออนไลน์ “อาชีพในฝันของนักบัญชี”

UploadImage
 

อาจารย์จิตรลดา วิวัฒน์เจริญวงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์การบัญชีมืออาชีพ S-PAC และอาจารย์กิตติยา จิตต์อาจหาญ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บริการวิชาการสู่สังคม จัดการถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM  หัวข้อ “อาชีพในฝันของนักบัญชี” ให้กับนักศึกษาในระดับอาชีวศึกษา ปวช.- ปวส. วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุตรดิตถ์  ได้รับฟัง เมื่อเร็วๆนี้

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage