บริการวิชาการ! อาจารย์สาขาดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง SBS SPU ถ่ายทอดความรู้ FB Content TOYOTA PHITHAN

UploadImage
 

อาจารย์สุเมธ สันติกุล อาจารย์สาขาวิชาดิจิทัลมาร์เก็ตติ้ง คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บริการวิชาการสู่สังคม โดยได้รับเกียรติจาก บริษัท พิธานพาณิชย์ จำกัด (TOYOTA PHITHAN) ให้เป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้และแชร์ประสบการณ์ตรงเกี่ยวกับการทำ FACEBOOK CONTENT ให้กับผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคการทำ Facebook Content สำหรับขายของให้ได้ปังๆ ณ ศูนย์บริการรถยนต์โตโยต้า TOYOTA PHITHAN กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage