ห้ามพลาด! บัญชีดิจิทัล SPU ขอเชิญร่วมฟัง “เส้นทางก้าวสู่ใบประกอบวิชาชีพสอบบัญชี” ออนไลน์ผ่าน Facebook Live

UploadImage
 

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอเชิญชวนนักศึกษาและผู้ที่สนใจทุกท่าน
มาเติมความรู้ด้านการบัญชี หัวข้อ “เส้นทางก้าวสู่ใบประกอบวิชาชีพสอบบัญชี”
 
วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม 2564 เวลา 19.00-20.00 น.
 
โดย วิทยากร
คุณภาสวุฒิ มารุ่งเรือง (CPA, ASEAN CPA)
กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีแอนด์เค โปรเฟสชั่นแนล เซอร์วิสเซส จำกัด
คุณปฏิญญา ประภาสินทรัพย์ (Tax Auditor: TA)
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีอาวุโส บริษัท เอ็ม พิคเจอร์ส เอนเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
คุณเกรียงไกร พันธุ์รู้ดี (CPA, TA)
กรรมการบริหาร บริษัท พีแอนด์เค โปรเฟสชั่นแนล เซอร์วิสเซส จำกัด
อาจารย์สรวิชญ์ แหนไส อาจารย์คณะบัญชี SPU
 
รูปแบบออนไลน์ ผ่านทาง Facebook Live
เพจคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน

UploadImage