ปรบมือรัวๆ ! นศ.ป.เอก ว.โลจิสติกส์ฯ ม.ศรีปทุม คว้ารางวัลนักบริหารดีเด่นแห่งปี สาขาบริหารและพัฒนาองค์กร

UploadImage
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ปณิตา แจ้ดนาลาว นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในโอกาสที่ได้รับรางวัล “นักบริหารดีเด่นแห่งปี” สาขาบริหารและพัฒนาองค์กร ประจำปี 2564 โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน มูลนิธิเพื่อสังคมไทย จาก พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี  กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส ประธานในพิธีฯ เมื่อเร็วๆนี้