นักศึกษา ป.เอก โลจิสติกส์ฯ SPU คว้ารางวัลผู้ประกอบการขนส่ง ที่ได้รับรองมาตรฐาน Q Mark

UploadImage
 

ดร.สรพล บูรณกูล  ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและปฏิบัติการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้าร่วมแสดงความยินดีกับ นายชยพล ผู้พัฒน์ ผู้อำนวยการบริษัท YPS Logistics จำกัด  นักศึกษาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ที่ได้รับรองมาตรฐาน Q Mark โดยกรมขนส่งทางบก กระทรวงคมนาคม ตอกย้ำคุณภาพบริการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่นขนส่งทางบก เมื่อเร็วๆ นี้

UploadImage

UploadImage