พลังเล็กๆจากหัวใจที่ยิ่งใหญ่! ปิดแล้วศูนย์ฉีดวัคซีน ม.ศรีปทุม พร้อมงาน “Thank you party” บุคลากรทางการแพทย์ อาสาสมัครฯ …ขอบคุณจากใจ

UploadImage
 

จากความคิดของผู้นำที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลท่านหนึ่ง นำไปสู่พลังเล็กๆที่ร้อยดวงใจเป็นหนึ่งเดียว เพื่อหวังเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาของประเทศ และช่วยเหลือประชาชนให้ก้าวผ่านวิกฤติชาติ ที่สำคัญคือ มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมอยู่เคียงข้างคนไทยทุกคน
คลิปวีดีโอ 162 วัน ศูนย์ฉีดวัคซีน กทม.ศรีปทุม คลิก  https://youtu.be/xMC8OypdaOE

UploadImage
 
(15 พ.ย.64) เนื่องในวันปิดทำการศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ภายใต้หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 กรุงเทพมหานคร - หอการค้าไทย - มหาวิทยาลัยศรีปทุม – โรงพยาบาลตากสิน (ไทยร่วมใจ) ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีและที่ปรึกษาศูนย์ฉีดวัคซีน มหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วย ผศ.ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีและประธานศูนย์ฉีดวัคซีนฯ อาจารย์ภาคภูมิ อรรถกรศิริโพธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานโครงสร้างพื้นฐานและผู้อำนวยการศูนย์ฉีดวัคซีนฯ จัดงาน Thank you party ศูนย์ฉีดวัคซีนมหาวิทยาลัยศรีปทุม ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยบริหารธุรกิจ กรุงเทพมหานคร

UploadImage
 
เพื่อเป็นการขอบคุณ จิตอาสาทุกท่าน ที่เป็นทั้งคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษา พนักงานรักษาความสะอาด และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยฯ ตลอดจนบุคลากรทางการแพทย์โรงพยาบาลตากสินและบุคลากรจากธนาคารกรุงไทย ที่ร่วมกันสร้างความอบอุ่นเสมือนคนในครอบครัว ของการให้บริการแก่ประชาชนในครั้งนี้ เป็นความภาคภูมิใจของจิตอาสาทุกคน หลังจากเปิดให้บริการมาตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน จนถึงวันนี้ 15 พฤศจิกายน เป็นระยะเวลา 162 วัน  กว่า 5 เดือนและให้บริการฉีดวัคซีนแก่ประชาชนไปแล้วกว่าแสนโดส รวมถึงการจัดฉีดวัคซีนให้อีกกว่าหมื่นคน ที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบการลงทะเบียนรับวัคซีน ได้เข้ารับการฉีดที่ศูนย์ฯ

UploadImage
 
โดยในวันนี้อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้มอบของที่ระลึกพร้อมประกาศนียบัตร และกล่าวขอบคุณ นายแพทย์ ขจร อินทรบุหรั่น ผู้อำนวยการโรงพยาบาลตากสิน บุคลากรทางการแพทย์ สภาหอการค้าไทย ธนาคารกรุงไทย บริษัท TQM รวมทั้งบุคลากรอาสาสมัครจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมทุกคน ที่มาร่วมให้บริการในศูนย์ฉีดฯ นี้ พร้อมทั้งร่วมถ่ายภาพหมู่เป็นที่ระลึกร่วมกัน

UploadImage

ซึ่งภายในงาน ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้กล่าวตอนหนึ่งว่า “วันนี้เป็นวันสุดท้ายของศูนย์ฉีดวัคซีน กทม.ศรีปทุมฯ ไทยร่วมใจ ที่มหาวิทยาลัยได้อาสามาเป็นส่วนหนึ่ง เพื่อช่วยประชาชนให้ได้เข้าถึงวัคซีนป้องกันโควิด-19ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น ซึ่งต้องขอบคุณทีมบุคลากรศรีปทุมที่มีจิตอาสา มาร่วมกับมหาวิทยาลัยเป็นอาสาสมัคร ทุ่มเททำงานเพื่อบริการประชาชนตลอดช่วงระยะเวลาเกือบ 5 เดือน และทุกท่านทำหน้าที่ด้วยความเสียสละจริงๆ ขอขอบคุณจากใจในความเสียสละของทุกๆท่านค่ะ”

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage