คณะบัญชี ม.ศรีปทุม บริการวิชาการออนไลน์ สู่นศ.ว.เทคนิคจันทบุรี

UploadImage
 

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บริการวิชาการออนไลน์ ด้วยการบรรยายพิเศษ หัวข้อ “การจัดทำรายงานทางการเงินและการปิดงบการเงิน” ให้กับน้องๆนักศึกษา ระดับ ปวส. ที่สนใจจากวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี โดยมี อาจารย์สรวิชญ์ แหนโส และอาจารย์อุปพันธ์ ทวีผล คณาจารย์จากคณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นวิทยาการถ่ายทอดความรู้ต่างๆให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมการบรรยายในครั้งนี้ผ่านรูปแบบ ZOOM ONLINE เมื่อเร็วๆนี้  ซี่งนักศึกษาที่ผ่านการอบรมจะได้รับใบเกียรติบัตรผ่านการอบรมอีกด้วย

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

สนใจเรียน ป.ตรี บัญชี ศรีปทุม คลิก
http://line.me/ti/g/1Gg-vg09Hi