คณะบริหารธุรกิจ SPU จัดสัมนาเชิงปฎิบัติการ ออนไลน์ “เสริมทักษะการนำเสนอในยุคดิจิทัล”

UploadImage
 

สาขาวิชาการบริหารและการจัดการสมัยใหม่  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ฝ่าวิกฤต COVID-19 จัด “Online Pitching” สัมมนาเชิงปฎิบัติการ “เสริมทักษะการนำเสนอในยุคดิจิทัล”
เปิดประสบการณ์ให้นักศึกษารุ่นใหม่ ได้นำเสนอไอเดียและผลงานได้ง่ายๆ ผ่านเทคนิคการ Pitcing ที่โดนใจผู้ฟัง
โดย วิทยากรมืออาชีพ  คุณเขมกร อภิชาติยะกุล (โค้ชตั้ม)
วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม 2021
เวลา 12.00 - 15.00 น.
ผ่าน Application Zoom