​นักศึกษาบัญชี SPU เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง @ บริษัท วี.เอ.ที.ทนายความและการบัญชี จำกัด

UploadImage
 

นักศึกษาบัญชี SPU เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง @ บริษัท วี.เอ.ที.ทนายความและการบัญชี จำกัด

ทุน SPU Portfolio 3 ดี 
สำหรับ #Dek65
ไม่ว่าคุณจะมีดีด้านไหน 
ก็มีสิทธิได้รับทุนการศึกษา
สูงสุด 25,000 บาท*

ยื่นแฟ้มสะสมผลงาน
สมัครและลงทะเบียนออนไลน์
คลิก : http://www.spu.ac.th/page/portfolio65
วันนี้ – 31 ต.ค. 64
*เงื่อนไขเป็นไปตามมหาวิทยาลัยกำหนด

โทร. 0 2558 6888 ต่อ 2121-4
หรือ 0614205641-4

#บัญชีศรีปทุมจบแล้วมีงานทำ 100%