เด็กกราฟิก ดิจิทัลมีเดีย ม.ศรีปทุม สุดเจ๋ง! กวาด 6 รางวัล ออกแบบอินโฟกราฟิก “STI for New Normal” TECHNOMART2021

UploadImage
 

ประกาศผลออกมาเป็นที่เรียบร้อย สำหรับการประกวด การออกแบบอินโฟกราฟิก STI for New Normal กับหัวข้อ "โมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG"  โครงการ Techno Mart 2021 ซึ่งจัดโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม โดยทีมนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุม จากคณะดิจิทัลมีเดีย สาขาการออกแบบกราฟิก และสาขาดิจิทัลอาร์ตส์ โชว์ศักยภาพความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบผลงานกราฟิก กวาดมาได้รวม 6 รางวัล ประกอบ รางวัลรองชนะเลิศ อันดับหนี่ง ได้แก่ นางสาวดวงฤทัย บุญมีสนม์ นักศึกษาสาขาการออกแบบกราฟิก รางวัลรองชนะเลิศ อันดับสอง ได้แก่ นางสาวกัณกณิษฐ์ จบสันจร นักศึกษาสาขาการออกแบบกราฟิก และรางวัลชมเชย 4 รางวัล ได้แก่ นางสาวณฐนนท พรมศรี นักศึกษาสาขาการออกแบบกราฟิก, นางสาวชฎาภรณ์ วิบูลย์ธัญญ์ นักศึกษาสาขาการออกแบบกราฟิก, นางสาวศิริมา ไชยรักษ์ นักศึกษาสาขาดิจิทัลอาร์ตส์, นายฤทธิรงค์ หามะณี นักศึกษาสาขาการออกแบบกราฟิก ต้องขอปรบมือและขอแสดงความยินดีกับทุกผลงานที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ด้วย ซึ่งมีอาจารย์วีรภัทร สุธีรางกูร หัวหน้าสาขาการออกแบบกราฟิก คณะดิจิท้ลมีเดีย SPU เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage


สามารถชมผลงานแบบเต็มเต็มได้ที่ http://technomart2021.com/event-award