ม.ศรีปทุม ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ วัดพระศรีมหาธาตุ บางเขน สู้ภัยโควิด-19

UploadImage
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล แด่พระภิกษุสงฆ์ สามเณร ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รอบที่ 3 (ถวายทุกวันศุกร์) ซึ่งมีเมนูอาหารเป็นก๋วยเตี๋ยวน่องไก่ตุ๋น จำนวน 200 จาน ถวาย ณ วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร บางเขน กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2564 ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านมา ณ โอกาสนี้ด้วย

UploadImage

UploadImage

UploadImage