บัญชี SPU คณาจารย์ และนักศึกษาบัญชี SPU ศึกษาดูงาน National e-Payment ในอุตสาหกรรมดิจิทัล @ บริษัท ฟู้ด อีควิปเม้นท์ จำกัด

UploadImage
 

บัญชี SPU: คณาจารย์ และนักศึกษาบัญชี SPU ศึกษาดูงาน National e-Payment ในอุตสาหกรรมดิจิทัล @ บริษัท ฟู้ด อีควิปเม้นท์ จำกัด

#หลักสูตรบัณฑิตพันธุ์ใหม่ “ยกระดับ National e-Payment ในอุตสาหกรรมดิจิทัล รุ่นที่ 3” 
#บัญชีศรีปทุมจบแล้วมีงานทำ 100%