เตรียมพร้อมบุคลากรด้านการบิน DEK SBS SPU “บุคลิกภาพสร้างได้แค่รู้เทคนิค”

UploadImage
 

ผ่านไปแล้ว สำหรับการเตรียมความพร้อมบุคลากรด้านการบิน โดย สาขาการจัดการธุรกิจการบิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม กับกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านรูปแบบออนไลน์ ด้วยการเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง หัวข้อ “บุคลิกดี สร้างได้แค่รู้เทคนิค” โดยได้รับเกียรติจากวิทยาการคุณภาพ ครูฝ้าย หรือ คุณณรนา ธีระวร จาก Crew Academy ได้มาถ่ายทอดความรู้และแชร์เทคนิคการปรับบุคลิกภาพทั้งภายในและภายนอกแบบจัดเต็มให้กับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ซึ่งเป็นการเรียนออนไลน์แบบสนุก เพลิดเพลิน ปั๊วะ ปัง  นักศึกษาได้ทำ workshop การปรับบุคลิกภาพรายบุคคล  เทคนิคการแนะนำตัว และพูดอย่างไรให้น่าฟัง เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา
https://www.facebook.com/100005771946534/videos/pcb.1757512247784490/552410559197445
 

 UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage