บัญชี SPU ขอแสดงความยินดีกับ คุณสิทธิชัย ทรัพย์แสนดี ได้รับรางวัล สำนักงานบัญชีดิจิทัลดีเด่น ประจำปี 2564 ระดับ SILVER AWARD

UploadImage
 

บัญชี SPU: ขอแสดงความยินดีกับ คุณสิทธิชัย ทรัพย์แสนดี
 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทรัพย์แสนดีการบัญชี จำกัด

ได้รับรางวัล "สำนักงานบัญชีดิจิทัลดีเด่น ประจำปี 2564" ระดับ SILVER AWARD จัดโดย กระทรวงพาณิชย์ โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

#บัญชีศรีปทุมจบแล้วมีงานทำ 100%
#ปริญญาโทบัญชี ศรีปทุม