บัญชี SPU ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า M.ACC SPU คุณธรารินทร์ ใจเอื้อพลสุข คว้ารางวัลสำนักงานบัญชีดิจิทัล ประจำปี 2564 จากกรมพัฒนาธุกิจการค้า

UploadImage
 

บัญชี SPU: ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่า M.ACC SPU
คุณธรารินทร์ ใจเอื้อพลสุข 
กรรมการผู้จัดการ บริษัท แก้วจิรภัทร การบัญชี จำกัด

คว้ารางวัลสำนักงานบัญชีดิจิทัล ประจำปี 2564 จากกรมพัฒนาธุกิจการค้า

#บัญชีศรีปทุมจบแล้วมีงานทำ 100%
#ปริญญาโทบัญชีศรีปทุม