ชวนฟัง! เสวนาออนไลน์ SPU SUPPLY CHAIN ROUND TABLE #72 “Update สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศ และการแก้ไขปัญหาวิกฤตการขนส่งสินค้าทางทะเล”

UploadImage
 

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยความร่วมมือกับ สภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.)
ขอเชิญเข้าร่วมฟังเสวนา ...ONLINE
SRIPATUM SUPPLY CHAIN ROUND TABLE #72
หัวข้อ “Update สถานการณ์การค้าระหว่างประเทศ และการแก้ไขปัญหาวิกฤตการขนส่งสินค้าทางทะเล”
- ภาพรวมสถานการณ์การส่งออกสินค้าของไทย
- วิกฤตการขนส่งสินค้าทางทะเลในปัจจุบัน
- ความคืบหน้าการดำเนินงานของไทยและต่างประเทศในการแก้ไขปัญหา

วันอังคารที่ 28 กันยายน 2564  เวลา 18.00-19.00 น.

วิทยากร โดย
ดร.ชัยชาญ เจริญสุข
ประธานสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) 
ผ่านระบบออนไลน์ ZOOM
Join Zoom Meeting https://zoom.us/j/2632927605?pwd=akNZVnBUS3pJbDU3azUxdVNnZkc1QT09
Meeting ID: 263 292 7605
Passcode: 1234567