เปิดประสบการณ์จริง! เรียนรู้ สู่สุดยอดโรงเรียนนอกหลักสูตร Saturday School ใน SPU Tech Talk Season’64 #2

UploadImage
 

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมกับ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บูรณาการการเรียนรู้ ด้วยการจัดเวทีเสวนา ออนไลน์  เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง  Tech Talk Season’64 #2 ภาคการศึกษาที่ 1/2564 ในหัวข้อ "สตาร์ทอัพสาย Social Enterprise เปิดโอกาสให้เด็กไทยได้เรียนรู้ สู่สุดยอดโรงเรียนนอกหลักสูตร Saturday School" โดย คุณสรวิศ ไพบูลย์รัตนากร (Founder & CEO Saturday School) ให้เกียรติถ่ายทอดความรู้และแชร์ประสบการณ์ ผ่านเวทีเสวนาออนไลน์ ทาง ZOOM ONLINE ให้แก่น้องๆนักศึกษาและบุคคลที่สนใจทั่วไปได้ร่วมรับฟัง เมื่อเร็วๆนี้

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage

UploadImage