ประชาสัมพันธ์ : ขั้นตอนการแจ้งเคลม ประกันโควิด -19 สำหรับนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยศรีปทุม

UploadImage
 

ขั้นตอนการแจ้งเคลม ประกันโควิด -19  สำหรับนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยศรีปทุม

1. จัดเตรียมเอกสารประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ดังรายการต่อไปนี้

1.1 แบบฟอร์มเรียกร้องค่าสินไหมฯ
ดาวโหลดแบบฟอร์ม : https://drive.google.com/file/d/1tvZtEVXknj3UBbEPkMQmihTsCxxYBGFA/view

1.2 แบบฟอร์มเปิดเผยประวัติ
ดาวโหลดแบบฟอร์ม : https://drive.google.com/file/d/1z6nF4y4XPJKcSjKJQe8oiM6V6ZEFb9EJ/view

1.3 สำเนาบัตรประชาชน เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

1.4 สำเนาหน้าสมุดบัญชีเงินฝาก (ชื่อตรงกับบัตรประชาชน)  เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง

1.5 ผลตรวจเชื้อจากห้องปฏิบัติการ ( RT-PCR)

1.6 ใบรับรองแพทย์
 
2. กรอกข้อมูลส่วนตัวและนำเอกสารทั้งหมด Upload
ผ่าน Linkhttps://forms.gle/ruEV5WyH4QscdRDn8
 
3. กด Submit เอกสาร
การดำเนินการเรียกร้องค่าสินไหมจะใช้เวลาดำเนินการ 30-45 วัน
 
หากต้องการติดตามเรื่อง ติดต่อฝ่ายสินไหม Hot Line 1737 ( 24 ชม. ) หรือ 090-907-4504  ( จันทร์-ศุกร์ 09.00-17.00 น.) (แจ้งชื่อกรมธรรม์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม)
 
** สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนในภาคการศึกษา 2/63 เท่านั้น

UploadImage